Konsernstruktur

Norled AS konsernstruktur

Norled er eid av CapMan infra (www.capman.com) og CBRE Caledonian Capital Management(www.cbre.com)