Tord Helland
Tord Helland
Økonomidirektør

Aksjonærinformasjon

Norled er eid av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. 


Publisert: 12-12-2014