Tord Helland
Tord Helland
Økonomidirektør

Aksjonærinformasjon

Det Stavangerske Dampskibsselskap AS har 100 % av aksjene i Norled AS.


Publisert: 12-12-2014