Tord Helland
Tord Helland
Finansdirektør

Aksjonærinformasjon

Norled er eid av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. 


Finnansielle kvartalsrapporter: 

Finansielle kvartalsrapporter, og årsregnskap vil bli lastet opp på denne siden. 

Finansiell kvartalraport for Norled Q4 - 2019 


Publisert: 12-12-2014