Oppstart av turistruter utsatt til 24. juni

Oppstart for turistruter flyttes til 24. juni. Dette med bakgrunn i utbruddet av Covid-19 (Coronavirus) og volumbortfall knyttet til dette.

Rutene det gjelder er:

Bergen-Flåm (Sogn og Fjordane)
Norheimsund-Eidfjord (Hardanger)

I tillegg har Preikestolcruiset oppstart 01. juli (Rogaland)

For øvrig går Bergen-Sogndal (vinterruten) som nå, frem til og med 23. juni 2020.
Nordfjord-ruten går som normalt.

For spørsmål om Coronaviruset:

Kontakt FHI (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/) eller lokale myndigheter.

For spørsmål om ruter og booking, se oppdaterte rutetider på
www.norled.no eller kontakt Norled: booking@norled.no