Behov for å tenke nytt om organiseringen av ferjeanbud

Administrerende direktør i NHO Sjøfart tar til ordet for at det må satses ytterligere på teknologiutvikling i transportsektoren. Batteriferjen Ampere til Norled blir trukket frem som et godt eksempel på at det er mulig å tenke nytt. 

Les hele artikkelen her


Publisert: 11-02-2015