Som lærling har du verden for dine føtter

Overstyrmann Reidar Fredrik Frydenlund startet sin maritime karriere som matroslærling hos Norled. Nå er han styrmann og stortrives på jobb.

Frydenlund anbefaler flere til å velge maritim utdanning og er også maritime karriere ambassadør.

Selv tok han VG1 i teknologi og industrifag og VG2 i maritime fag før han kom til Norled som matroslærling.
 - For meg var veien som lærling den eneste rette. Det finnes to muligheter dit jeg er i dag, men som praktiker var lærling den rette veien for meg. Skip, skipsfart og sjø ble bare mer og mer interessant. Med interesse for samferdsel, store ting som flytter seg og muligheter for utvikling, falt valget fort på matrosfaget og senere dekksoffiserutdanning.

Frydenlund mener lærlinger har "verden for sine føtter". 
 -Det blir hva man selv gjør det til. Og dermed kan det bli veldig bra! Når man er ferdig med lærlingetiden, vil man aldri slite med å få seg jobb. Det er skrikende behov for matroser og sjøfolk generelt. Spesielt i maskin! Om målet er å bli styrmann, gir lærlingetiden et godt grunnlag for det faglige på skolen.

Nå søker Norled nye lærlinger og Frydenlund har gode råd til de som vurderer å søke seg hit,
 -Vil du blir lærling i Norled, krever det at du er interessert i faget, viser initiativ og forstår oppgaven til Norled. Som ansatt på ferge, er man en del av den utrolig viktige infrastrukturen i Norge. Derfor må man komme tidsnok, være pålitelig og "by på seg selv". Man må også stå opp når klokka ringer. Det aller viktigste er at man er på ballen og viser at man vil lære!

Styrmannen har allerede hatt en innholdsrik karriere og arbeidet på en rekke samband rundt omkring i Norge, noe han trives godt med.
 -Det beste med jobben er å kunne se hvordan vi er med på å "drive landet". Uten ferger, stopper Norge opp. Som overstyrmann kjører jeg mye båt og det er like gøy hver gang! 

Vurderer du å bli lærling hos Norled?

Les mer her: Lærling