Myndighetene innfører betaling via bilens kjennemerke

I følge pressemelding fra samferdselsministeren vil myndighetene nå innføre betaling via bilens kjennemerke, som alternativ til AutoPASS-brikken. Norled mener dette er en fornuftig løsning for å unngå smitte-kontakt mellom våre reisende og våre mannskaper.  Dette vil også gjøre det enklere for alle reisende, når det nå blir samme praksis for ferje-reiser, som ved betaling i bomstasjonene langs vegene ellers.


Norled avventer imidlertid instruks fra våre Oppdragsgivere om hvordan og når dette skal settes i verk på de forskjellige ferjesambandene. Det samme gjelder endringer i ferjeprisene som følge av endringer i MVA-sats, samt prisnedsettelser på riksveg-ferjene.

Norled fastsetter ikke prisene i de sambandene vi trafikkerer på oppdrag fra våre Oppdragsgivere.

Se også beskrivelsen på Vegvesenets sider, som forklarer hvordan Vegvesenet vil besørge at reisen kommer til å bli belastet med riktig pris.