Shippax pris til MF "Hydra"

Prisen ble utdelt under Shippax sin årlige ferjekonferanse på Silja Line. 

Juryen skriver; MF "Hydra", verdens første hydrogendrevne ferje, er en sann pioneer. Hun markerer en milepæl i ferjeindustriens vei mot klimanøytralitet og baner vei for en ny generasjon ferger.

Prisen ble mottatt av teknisk fagsjef, Eivind Solvang.