MF "Hydra" er Ship of the Year

MF "Hydra" er Ship of the Year 2021

Skipsrevyen har kåret MF Hydra, verdens første ferje på hydrogen, til Ship of the Year 2021. Prisen ble utdelt av samferdselsminister Knut Arild Hareide om bord på ferjen onsdag 8.september. 

MF Hydra er bygget for Norled ved Westcon Yards i Ølen og designet av LMG Marin. «Kombinasjonen av hydrogen og elektrisk drift gjør MF Hydra til en av de mest miljøvennlige fergene i verden. Hydrogen, som er et nullutslipps drivstoff, viser også lovende egenskaper for å kunne være et alternativt drivstoff for skip, også over lengre havstrekninger, sier juryens leder og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen Gustav Erik Blaalid. 

«MF Hydra er det første hydrogenskipet som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Det Norske Veritas (DNV). Gjennom prosjektet er det utviklet kunnskap som vil ha stor overføringsverdi til en kommende flåte av nullutslipp skip, og derved bidra positivt i klimaregnskapet,» sier Blaalid.

«Denne anerkjennelsen betyr utrolig mye for oss i Norled! MF Hydra er et fartøy vi har jobbet lenge med, investert mye tid og krefter i, og samarbeidet med mange om. Når vi får denne prisen, er det mange vi skal dele den med – internt og eksternt, sier administrerende direktør Heidi Wolden. 

For Norled markerer MF Hydra starten på hydrogeneventyret. Det er en milepæl for bransjen og for Norled. I 2014 var vi så heldige å vinne Ship of the Year for MF Ampere. Det var også starten på en elektrisk revolusjon i ferjebransjen. Seks år senere har vi nå kommet til hydrogenfartøyet, MF Hydra. 

«Nøkkelen for å kunne lykkes med det grønne skiftet og hydrogenfartøyet MF Hydra er helt klart samarbeid. Samarbeid med våre gode leverandører, våre ansatte og oppdragsgiverne. Uten viljen fra det offentlige til å velge nye grønne løsninger og satse på det hadde vi ikke fått dette til,» sa Heidi Wolden.