Oppstart av turistrute Flåm utsettes til 1. mai

Det er beklagelig, men vi ser det som nødvendig å utsette oppstart for turistrute Flåm fra opprinnelig oppstartsdato 1. april til 1. mai. På bakgrunn av utbruddet av Covid-19 (Coronavirus) og volumbortfall knyttet til dette, vil det derfor ikke være grunnlag for oppstart 1. april.

For øvrig går Bergen-Sogndal (vinterruten) som nå, frem til og med 30. april 2020.
Nordfjord-ruten går som normalt.

Vi følger situasjonen nøye, og muligheten for å forlenge sesongen for turistrute Flåm holdes åpen og vurderes kontinuerlig. Endelig avgjørelse vil bli tatt på et senere tidspunkt.

For spørsmål om Coronaviruset:

Kontakt FHI (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/) eller lokale myndigheter.

For spørsmål om ruter og booking, se oppdaterte rutetider på
www.norled.no eller kontakt Norled: booking@norled.no


Publisert: 13-03-2020