MF "Ombo" i rute på Finnøysambandet

MF "Ombo" i rute på Finnøysambandet

4.april gikk den nye ferjen inn i rute. Fartøyet er søsterskipet til MF "Hidle" som gikk inn på samme samband i desember 2021.
 
De to nye ferjene er lenger, høyere og bredere enn ferjene som til nå blitt brukt i Finnøysambandet, og de går på biodiesel. På dekk er det plass til 60 biler. Og i resten av båten kan ta med seg 195 passasjerer.