Nytt sjøselskap på Vestlandet med internasjonale ambisjoner

Nytt sjøselskap på Vestlandet med internasjonale ambisjoner

Pressemelding

Norled AS og Fjord1 AS har 23. mars inngått en intensjonsavtale om å utrede grunnlaget for å etablere et offensivt nytt sjøselskap med base på Vestlandet.

Med fokus på industriell utvikling med utspring i de maritime miljøene på Vestlandet er hensikten med utredningen å avklare om det er grunnlag for å etablere et finansielt og operativ sterkt sjøselskap. Det er viktig for å kunne møte de utfordringene ferjenæringen står overfor nasjonalt og internasjonalt. Siktemålet er et selskap som er sterkt nok til å konkurrere effektivt om de største ferjeoppdragene i Norge, i forventet konkurranse med internasjonale aktører. I tillegg er det ønskelig å kunne møte fremtidige bortfall av norske ferjesamband med egen satsning internasjonalt. Utnyttelse av teknologiske sprang innen fremdriftssystemer og nye, miljøvennlige energiløsninger vil kreve betydelig kompetanse og store investeringer, som et større selskap bedre vil tiltrekke seg.

Det påtenkte selskapet vil bli en solid aktør, både regionalt og nasjonalt. Selskapet vil ha nødvendige forutsetninger for fremtidig satsing internasjonalt. Dette vil være av stor betydning sett opp mot de strategiske og kommersielle utfordringene ferjenæringen i dag står ovenfor.
Norled og Fjord1 skal i perioden fremover utrede grunnlaget for det nye selskapet, og utarbeide et felles forslag til hvordan det nye selskapet kan etableres.