Norled vinner Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013

Norled vinner Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013

Det er en glede for meg å dele ut Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013. Det er i år 12. gang prisen deles ut.

Forskning- og nyskapingsprisen deles ut på grunnlag av fondet som er etablert av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Fondets mål er å stimulere til kompetanseutvikling, næringsrettet forskning og regional næringsutvikling.

Etter forslag fra fylkets næringsliv og forskningsmiljøer er det fondets styre som treffer beslutning om hvem prisen skal tildeles. Styret har i 2013 bestått av fylkesvaraordfører Terje Halleland, Hallvard Ween fra NHO Rogaland og Christian Quale Fra IRIS, med sistnevnte som leder.

Vinneren av Forsknings- og nyskapingsprisen mottar kr. 100.000 og et synlig bevis i form av et diplom. Vinneren blir også fylkets kandidat til NHO´s nasjonale nyskapingspris som deles ut i august.

Der er kriteriene rettet mot virksomheter som har vist seg økonomisk bærekraftige og som har vist at de kan innovere seg selv ved å sette nye ideer ut i livet, og dette har vært viktige faktorer for vurderingen til årets pris.

Vinneren har røtter helt tilbake til 1855 og har fornyet seg og prestert gjennom en rekke teknologiepoker. Selskapet og dets eiere har et uttrykt ønske om å være en pådriver for innovasjon i sin bransje, noe som de stadig viser blant annet gjennom tett samarbeid med sine leverandører.

For 2 ½ år siden kom en stor kunde ut med en forespørsel som skulle teste teknologifronten med hensyn til miljøutslipp og forurensing. Etter noen måneder i tenkeboksen og vurdering av aktuelle muligheter, kom årets prisvinner til at de denne gangen ville legge listen høyest mulig, dvs. levere et produkt fullstendig uten utslipp og forurensing.

Hos deres samarbeidspartnere, som hver for seg er ledende på sine områder, var der allerede teknologi som det kunne bygges på. Men der var stadig en kritisk flaskehals som hadde vært til hinder for kommersiell bruk. Og det var nettopp denne flaskehalsen som selskapet tok tak i.

I egen regi gjennomfører de nå utvikling av teknologien som er den utløsende faktoren for en første full-skala løsning som også har vakt stor interesse.
Juryen har lagt vekt på at årets vinner på denne måten har gått i bresjen for å realisere et konsept som kan gi store utslippsreduksjoner i en hel bransje. I dette arbeidet har selskapet på samme tid vært både innovatør og utvikler, en krevende kunde for sine leverandører og en industriell katalysator, noe de har høstet stor anerkjennelse for.

Forsknings- og Nyskapingsprisen for 2013 går til selskapet som em ett år skal krysse Sognefjorden med verdens første batteridrevne ferje. Selskapet heter Norled, en heleid datter av tradisjonsrike Stavangerske Dampskipsselskap som for snart 160 år startet opp med hjuldamperen «Ryfylke».

Janne Johnsen
Fylkesordfører
Rogaland