Norled i India med statsminister Erna Solberg for å presentere en innovativ og grønn norsk ferjeindustri

- Norled har en historie som går 163 år tilbake i tid og har alltid ligget i front når det gjelder innovasjon og ny teknologi. Vi har lykkes med mye, og de siste årene har Norleds batteriferje MF Ampere vært en av næringens aller mest betydningsfulle nyvinninger med store positive ringvirkninger både for miljø og driftskostnader, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Norled er et heleid norsk selskap, og en av landets største fergeoperatører og rangert som nummer 4. i verden innen hurtigbåt.

Engelsen skal mandag i et symposie med 150 norske og 500 indiske næringslivsledere fortelle om hvordan Norled gjennom kontinuerlig innovasjon i samarbeid med sterke norske og utenlandske teknologipartnere, en sterk norsk verftsnæring og fremoverlente norske myndigheter har lykkes med å skape grunnlag for en betydelig grønnere næring innen ferje og hurtigbåter.

- MF Ampere blir av mange sett på som selve symbolet på en vellykket nullutslipps ferjeindustri, og har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet siden lanseringen i 2015. Innen 2022 vil batteriteknologien som Ampere var pilot for, være implementert i 72 ferger i Norge. Norled ønsker å være en pådriver for bruk av grønn teknologi, og det er med stor glede vi deler de erfaringene og læringspunktene vi har opparbeidet oss med indiske myndigheter og næringsliv, sier Engelsen.

Mens Norge har lange tradisjoner som sjøfartsnasjon, har India mer begrenset historikk og erfaring både når det gjelder shipping, fiskeri og oppdrett i tillegg til fornybar energi og marin bioteknologi. Hvordan India bedre kan utnytte og bevare havets verdier er derfor et tema under det offisielle besøket. Inderne har startet et omfattende og langsiktig investeringsprogram – Sagarmala – for å bygge havner og legge til rette for å bruke både kysten og sine store «vannveier» (elver) til transport av folk, biler og last. I tillegg til å få trafikk bort fra overbelastede veier kan fergekryssing av «fjorder» og shuttle-service med båt rundt byer på kysten forkorte reisetiden betydelig.

- Norled ønsker å være en pådriver for at Norge skal være verdensledende som sjøfartsnasjon, spesielt også innen grønn teknologi til sjøs, sier Engelsen.

Han forteller at Norled i disse dager er i ferd med å starte et utviklingsprosjekt som omfatter utvikling og bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje. For sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik i Rogaland.

- Hydrogen ferjer vil åpne opp for ferdsel over lengre strekninger enn vi nå kan med batteriteknologien, og vil kunne bli en ny suksessformel fra den norske maritime sektoren.

Hurtigbåter på korte avstander kan allerede i dag gjøres helgrønne basert på eksisterende batteriteknologi. For hurtigbåter for lengre avstander deltar Norled i et konsortium som utforsker om Hydrogen også kan bidra til mer miljøvennlige hurtigbåter. Her samarbeider Norled med fire teknologipartnere og myndighetene i Zero Emission Fast Ferry-skipskonseptet (ZeFF), sier Engelsen.

Sammen med noen få andre utvalgte selskaper er Norled også invitert til å delta i den norske og indiske regjeringen sitt «Indo-Norwegian task-force on Blue economy» i Delhi. Her vil Norled blant annet fortelle om hvordan den norske anbudsmodellen for ferjer og samarbeidsformen mellom offentlige og private aktører, har vært svært vellykket både for å bedre kundeservice og for å få fram miljøvennlige løsninger.

- Det er således en modell som trygt kan benyttes som utgangspunkt for å få grønnere og mer bærekraftig skipsfart også internasjonalt, sier Engelsen.

                                                 *         *          *          *          *

For mer informasjon kontakt:

Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled på mail: lars.jacob.engelsen@norled.no, eller telefon: + 47 957 96 917

Kjell Ove Hatlem, prosjektleder internasjonal transport i Norled på mail: kjell.ove.hatlem@norled.no eller telefon: + 47 481 31 065