Norled deltar i konsortiet FLAGSHIPS som mottar EU-støtte til hydrogenprosjekt

Norleds grønne satsning innenfor ferjer har resultert i  vår deltakelse i et spennende EU-prosjekt som kan gi oss flere hydrogendrevne ferjer. Norled vant anbudet for Finnøysambandet og vil bruke støtten fra Flagships til å jobbe frem en teknisk og kommersielt moden løsning for å erstatte biodiesel med hydrogen som drivstoff. Ved siden av tekniske løsninger arbeider Norled mye med hvordan hydrogen kan forsynes til Finnøy. Norled ser fremtil å jobbe med en hydrogen-løsning på Finnøy-ruten ved siden av det allerede påbegynte prosjektet hvor vi er i gang med å bygge en hydrogen ferje til Hjelmeland-sambandet.

Under følger pressemeldingen til FLAGSHIPS-partnerne:

Norled deltar i konsortiet FLAGSHIPS som mottar EU-støtte til hydrogenprosjekt

Det europeiske innovasjonsprosjektet FLAGSHIPS er blitt tildelt 5 millioner euro fra EU for å støtte utplassering av to kommersielt opererte brenselcelle-fartøy med null-utslipp i Frankrike og Norge.

FLAGSHIPS-prosjektet bidrar til å bygge to nybyggede fartøyer, et i Lyon, Frankrike og et i Stavanger, Norge. I Lyon, et hydrogen-drevet lekter-taubåt konsept drevet av Compagnie Fluvial de Transport (CFT) vil tjene som et fartøy på elven, Rhône. I Stavanger er hydrogen ment å drive en bilferge som drives av Norled som en del av det lokale offentlige transportnettverket.

Midlene til FLAGSHIPS-prosjektet er gitt fra EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020 under fellesforetaket for brenselceller og hydrogen (FCHJU).

Grønn og bærekraftig transport er en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale utslippsreduksjonsmål. Med økt press på shipping for å redusere skadelige utslipp, er brenselceller og hydrogen viktige teknologier for å gi et bærekraftig transportalternativ for den internasjonale shipping-industrien.

"Både EU og shipping-industrien ser hydrogen som en viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere klimaendringene. FLAGSHIPS-prosjektet tar sikte på å øke andelen hydrogendrevet sjø-transport i et globalt perspektiv, sier seniorforsker og prosjektleder Antti Pohjoranta fra VTT Technical Research Center som skal koordinere prosjektet.

Prosjektets mål er at begge fartøyene skal drives av hydrogen produsert fra fornybar energi. Dette vil ikke bare muliggjøre virkelig nullutslippsoperasjon av skipene, men også skape et solid grunnlag for lokal nullutslippstransport både til sjøs og på land.

"Norled har hatt en ledende rolle i utviklingen av null-utslippsferger. Dette innovasjonsprosjektet vil være et viktig neste skritt når det gjelder å bevise den maritime brenselcelleteknologien, og økonomien i det. Ved å utnytte kunnskap fra eksisterende land og marine systemapplikasjoner, vil prosjektet også redusere kostnadene for marine brenselcellesystemer betydelig, sier teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik.

Dette innovasjonsprosjektet vil se på muligheten til å erstatte biodiesel med hydrogen på en av de to fergene som skal bygges på Finnøy-ruten nord øst for Stavanger. Ruten går mellom flere øyer, har korte og flere stopp, noe som gjør det vanskelig å få til en effektive lading som kreves for batteridrevne fartøy. Norled har til hensikt å anvende hydrogenteknologien som er utviklet i det andre pågående hydrogenrelaterte prosjektet, hvor Norled skal bygge verdens første skip drevet av flytende hydrogen til Hjelmeland-forbindelsen i Rogaland.

I tillegg til prosjektfinansieringen vil det måtte tilføres ytterligere investeringer for å kunne bygge skipene av skipseierne CFT og Norled.

En viktig del av prosjektet vil også være bygging av europeiske nettverk innen brenselforsyningskjeder, fartøydesign og produksjonskompetanse, samt betydelig bred regulatorisk kompetanse.

Ledende industripartnere
FLAGSHIPS-prosjektet samler en gruppe ledende industripartnere, inkludert rederier, leverandører av brenselcelleteknologier, erfaring innen elektrisk systemdesign, integrering og produksjon, skipdesignskompetanse og ekspertise innen energistyring.

"Vi står overfor et komplekst, men også nytt og innovativt prosjekt for vår gruppe. Vi er glade for at Europa-kommisjonen støtter denne utviklingen, og vi håper at de franske og lokale myndighetene vil følge opp med å støtte og bistå implementeringen av dette brennstoffdrevne fartøyet i sitt miljø ", sier direktør for CFT innenlands transport, Matthieu Blanc.

Konsortiet omfatter ni europeiske partnere, med to skipseiere Norled (NO) og CFT (FR), og maritime systemleverandør ABB (FI) og designfirmaet LMG Marin (NO & FR). Verdensledende brenselcelleteknologi leveres av Ballard Europe (DK) og fartøyets energitilsyn og styring av PersEE (FR). Ledelse, formidlingsaktiviteter og sikkerhetskompetanse leveres av VTT (FI) og industriklyngen NCE Maritime CleanTech (NO). Videre forventes Westcon Power & Automation (NO) å bli med i konsortiet offisielt.

Prosjektet startet 1. januar 2019, og hydrogenskipene vil starte drift i 2021.

FLAGSHIPS-prosjektet har mottatt midler fra fellesforetaket for brenselceller og hydrogen 2 i henhold til tilskuddsavtale nr. 826215. Denne fellesforetak mottar støtte fra EUs Horizon 2020-forskning og innovasjonsprogram og fra Hydrogen Europe.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Antti Pohjoranta

Seniorforsker og prosjektleder, VTT Technical Research Center

Tlf .: +358 40 570 9825

Antti.Pohjoranta@vtt.fi

 

Ivan Oestvik

Prosjektleder Hydrogen, Norled

Tlf .: +4799530720

ivan@oestvik.no

 

Victor Laravoire

Newbuilding Prosjektleder, CFT

Tlf .: +33 7 84 39 83 45

victor.laravoire@sogestran.fr