• Motoren på M/F Os hadde stått i fergen siden den var ny i 1978. I løpet av de 40 årene har det skjedd en betydelig utvikling innen motorer, hvor teknologien har blitt dramatisk forbedret og mer miljøvennlig. Vi bestemte oss derfor for å bytte motoren samt gjøre oppgraderinger i gir og propellanlegget, forteller teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled. 
  • Dette gir oss mange positive konsekvenser. En mer moderne motor vil ha betydelig lavere drivstofforbruk, ha høyere forventet oppetid og gi lavere utslipp, sier Breivik.

Oppgraderingen av fergen som til daglig trafikkerer strekningen Skjeltene – Lepsøya – Haramsøya gjør at M/F Os nå er et fartøy som tilfredsstiller de mest moderne krav til utslipp (Tier III). I tillegg er det gjort ombygging slik at fergen tilfredsstiller krav til universell utforming.

 

Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden.

  • Norled ønsker å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, men det er samtidig kostbart. Derfor er det positivt at Norge har en ordning hvor man kan motta støtte, og for vår del er vi takknemlige for den økonomiske støtten dette prosjektet har fått fra næringslivets NOx-fond, sier Breivik. 

Andre samarbeidspartnere som har bidratt til oppgraderingen har vært Frydenbø Industri og Hüg, mens ombyggingen har funnet sted ved verftet Vegsund Slipp i Ålesund. 

 

For mer informasjon kontakt teknisk direktør i Norled, Sigvald Breivik på telefon: 990 26 237


Publisert: 10-09-2018