LMG Marin designer 2 biodiesel ferger for Norled forberedt for hydrogendrift

Norled har inngått avtale med LMG Marin om å levere design for to pendelferger som Norled skal operere på Finnøysambandet i Ryfylke fra 2022. Fergene, som skal ha en kapasitet på 199 personer og 60 personbilenheter, skal bygges av Ada verftet i Tyrkia. Fergene designes i utgangspunktet for biodieseldrift, men ambisjonen er en oppgradering gjennom byggefasen til hydrogendrift. LMG Marins arbeid omfatter komplett klassepakke inkludert design av hydrogenløsning.

 

Tidligere i år signerte Ada verftet i Tyrkia kontrakt for bygging av disse 2 ferger for Norled, basert på LMG Marins design LMG 60-DE(H2). Byggingen er nå i gang og de første stålplatene ble kuttet for noen uker siden.


- De nye fergene vil bli utstyrt med et diesel-mekanisk anlegg som samtidig er forberedt for hydrogendrift hvor dieselmotorene da vil inngå som reservekraft. Norled har vunnet det aktuelle anbudet basert på biodieseldrift, men vurderer en av fergene oppgradert til hydrogendrift dersom en gjennom det EU støttede Flagship-prosjektet kommer frem til en teknisk/økonomisk realiserbar løsning, sier teknisk direktør i Norled Sigvald Breivik.


Norled har med assistanse fra Maritime Cleantech og i samarbeid med LMG Marin med flere, fått støtte fra EU på opptil 20 millioner kroner for å realisere denne hydrogenløsningen. Finnøyfergen inngår som en av to caser i Flagship programmet, hvor LMG sitt Toulouse-kontor er involvert i det andre casen (hydrogendrevet push-tug for det franske rederiet CFT).


- Dette er et spennende prosjekt der utvikling av hydrogenløsning går i parallell med annet designarbeid og utføres etter en risikobasert designprosess sammen med rederi, valgte leverandører samt spesialekspertise på hydrogen, sier Torbjørn Bringedal, daglig leder i LMG Marin.


Fergene vil bli bygd i henhold til designet LMG 60-DE(H2), hvor parentes for H2 vil bli fjernet om denne løsning bygges inn. Designet er utviklet i tett dialog med rederiet hvor det har vært fokusert på å oppnå et fleksibelt og energieffektivt diesel-mekanisk propulsjonskonsept med kombinasjon av høyeffektiv trekkende thrustere og relativt små hurtigløpende dieselmotorer.

 

- Finnøyfergene er et svært viktig prosjekt i forbindelse med vår satsing på hydrogen nullutslippsløsninger. Den første hydrogenfergen er allerede under bygging etter LMG 80-DEH2 design for Hjelmeland sambandet, og hvor oppdragsgiven SVV kun forespurte hydrogen som eneste alternative energibærer. For Finnøyfergene må vi i tillegg til teknikken og sikkerheten også sikre oss at løsningen er tilstrekkelig økonomisk attraktiv for å få den realisert, en utfordring vi tror vil bli mer og mer aktuell i tiden som kommer, sier Breivik i Norled.

For mer info, vennligst kontakt:

Torbjørn Bringedal
Daglig leder, LMG Marin
Phone: +47 91 30 92 25

Sigvald Breivik
Teknisk direktør, Norled
Phone: + 47 99 02 62 37

 


Publisert: 06-12-2019