Kolumbus gjør reisen raskere med båt enn med bil

Kolumbus gjør reisen raskere med båt enn med bil

1. januar 2019 starter Kolumbus og Norled opp med nye, mer miljøvennlige
båtruter til og fra Byøyene. For første gang blir det raskere å ta hurtigbåt enn
bil mellom Stavanger og Hommersåk i ettermiddagsrushet.

– De nye rutene mellom Byøyene og Stavanger sentrum er utarbeidet for å gjøre
sjøveien raskere enn bilen, sier administrerende direktør i Kolumbus, Odd Aksland
– Vi har lagt om rutene, slik at ettermiddagsavgangene mellom Stavanger og
Hommersåk vil bruke opptil 13 minutter kortere reisetid fra nyttår til glede for
pendlerne, legger Aksland til.

Fram til nå har hurtigbåten mellom Stavanger og Hommersåk brukt 30 minutter. Fra
1. januar vil hurtigbåten bare bruke 17 minutter på samme strekning. For strekningen
Uskekalven – Hommersåk vil det ikke være noen endring i ruten, med unntak av
endret rutetabell, mens overfarten for reisende mellom Stavanger og Uskekalven vil i
framtiden ta noe lengre tid.

– Vi vet at det å komme seg raskt og effektivt fram er en kritisk faktor for å få flere til
å ta i bruk kollektivtransport, og derfor er ruteomleggingen gjort med bakgrunn i
passasjerstatistikk. Vi har kortet ned reisetiden på den strekningen som er mest
populær og har absolutt flest passasjerer, sier Aksland.

Mer miljøvennlige båter
Norled er operatør for de to båtene, Fjordsol og Fjordglimt, som skal gå til og fra
Byøyene. Begge båtene har nylig vært inne og blitt bygget om til å få mer
miljøvennlig fremdriftsmaskineri.
– Båtene har fått et eksosrensesystem som gjør at de går på en ny type drivstoff som
heter fornybar diesel 2G marine. Det betyr at båtene nå tilfredsstiller de mest
moderne krav til utslipp, klassifisert som Tier III, forteller regionsjef Bjørn Egil
Søndenå i Norled.
Han legger til at det også er gjort ombygging slik at hurtigbåtene tilfredsstiller krav til
universell utforming, samt at de har fått plass til flere passasjerer og sykler.

For mer informasjon kontakt:
Direktør i Kolumbus Odd Aksland på tel: 907 83 041 eller regionssjef i Norled Bjørn Egil Søndenå på tel: 922 01 181