Ny administrerende på plass i Norled

Ny administrerende på plass i Norled

Norleds nye administrerende direktør Heidi Wolden hadde sin første dag på jobb mandag 4. mai – midt i en uavklart korona-situasjon.

- Det var ikke slik jeg hadde sett for meg de første arbeidsdagene, men det er betryggende å se at selskapet klarer å opprettholde det meste av sine rutetilbud samtidig som helse og sikkerhet til reisende og ansatte ivaretas, sier Wolden.

Wolden hadde planlagt å bruke mye tid de første ukene på å besøke ansatte på selskapets ferje- og båtruter langs kysten fra Oslo til Troms som en del av det å komme under huden på selskapet. Nå må det utsettes til korona-situasjonen er mer avklart og samfunnet mer åpnet opp.

- Det viktigste akkurat nå er at Norled fortsetter å levere på det samfunnskritiske oppdraget som selskapet er satt til, nemlig å sørge for at mennesker, mat og forsyninger kommer frem, og her gjør medarbeidere i selskapet en enestående jobb i en turbulent tid. Samtidig, som alle selskaper, har Norled behov for videre utvikling, og det er et arbeid som vil bli intensivert når hverdagen kommer tilbake til mer normal tilstand, sier hun.

Wolden kommer til Norled fra jobben som konsernsjef i entreprenør- og boligkonsernet Kruse Smith. En viktig motivasjonsfaktor for jobbskiftet var den ledende posisjonen Norled har tatt i det grønne skiftet innen maritim næring.

- Vi lever i en tid der bærekraftig og klimavennlig transport er viktig for hele kloden, og der våre kunder også forventer miljøbevissthet fra de som transporterer dem. Norled har en sterk posisjon innen dette feltet, og jeg ser frem til å være med å utvikle den ytterligere, sier Wolden.

--

For mer informasjon kontakt Heidi Wolden på tel: + 47 906 14 375