Heidi Wolden blir ny administrerende direktør i rederiet Norled

Heidi Wolden blir ny administrerende direktør i rederiet Norled

Foto: Elisabeth Tønnessen

Styret i Norled har tilsatt Heidi Wolden (50) som ny administrerende direktør i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled. Wolden kommer fra stillingen som konsernsjef i entreprenør- og boligselskapet Kruse Smith.

- Vi er svært fornøyde med at Heidi Wolden har takket ja til å lede selskapet og vi ønsker henne velkommen til Norled. Med nye, finansielt sterke eiere har Heidi de egenskapene vi leter etter i en leder for å videreutvikle selskapet i tråd med våre forretnings- og investeringsplaner, og sikre at Norled forblir i førersetet på det grønne skiftet innen ferje- og hurtigbåtsektoren, sier Elisabeth Grieg, styreleder i Norled.

Norled er et av landets største ferjeselskaper og verdens femte største hurtigbåtselskap. Med mer enn 1.000 medarbeidere fra Oslo i sør til Tromsø i nord opererer selskapet over 80 fartøyer.

- Jeg er både svært glad og ydmyk til at jeg nå får muligheten til å lede et pioner-selskap for det grønne skiftet innen maritim næring. Norled satser betydelig på en grønn transformasjon innen ferje- og hurtigbåtnæringen, og jeg ser virkelig frem til å kunne bidra inn i den ønskelige, og nødvendige omstillingen, sier Heidi Wolden.

Norled har tydelig markert seg som et rederi som stadig søker nye miljøvennlige løsninger. I 2015 introduserte Norled den første elektriske fergen MF «Ampere». Ferjen har vært forløperen til det betydelige antallet elektriske nullutslippsferjer som er i Norge. I dag jobber selskapet med å utvikle verdens første hydrogenferje for biler, samtidig som det deltar i et samarbeidsprosjekt som skal utvikle den første hurtigbåten i verden driftet på hydrogen. Bruk av hydrogen som drivstoff åpner for at fartøyer kan seile utslippsfritt over lengre distanser enn det elektrisk drevne fartøyer kan per i dag.

Handlekraftig og tydelig lederstil

Heidi Wolden kommer fra stillingen som konsernsjef i entreprenør- og boligkonsernet Kruse Smith, en stilling hun har hatt siden juni 2017. Før det hadde Wolden mer enn 20 år bak seg i Equinor der hun har hatt en rekke lederroller langs store deler av verdikjeden innen olje og gass, primært innen strategiutvikling, forretningsutvikling og økonomistyring. Wolden har erfaring både fra internasjonal og norsk virksomhet.

- Heidi Wolden har solid ledererfaring og den nødvendige forretningsmessige forståelsen som kreves i Norleds konkurranseintense næring. Gjennom den perioden hun har vært i Kruse Smith har hun også vist seg som en meget dyktig, handlekraftig og endringsorientert leder. Kombinert med hennes personlige lederegenskaper er jeg trygg på at hun vil være med å bidra til at Norled i fremtiden blir et enda mer veldrevet, lønnsomt og bærekraftig selskap enn i dag, sier Elisabeth Grieg.

Lederskifte med nye kapitalsterke eiere


Den nye lederen i Norled kommer etter at selskapet i fjor sommer ble solgt fra DSD, det Stavangerske Dampskibsselskab til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. Norleds tidligere administrerende direktør Ingvald Løyning er også konsernsjef i DSD, og inntil nylig hadde han begge posisjonene parallelt.

De nye eierne er kapitalsterke, idet CapMan er et investerings- og kapitalforvaltningsselskap som søker aktiv verdiskaping i porteføljeselskapene samt eiendoms- og infrastrukturinvesteringer. I 2019 hadde CapMan over 3 milliarder euro under forvaltning. CBRE Caledon Capital Management Inc. På sin side er en leverandør av infrastruktur- og private equity-løsninger og representerer over 9,0 milliarder dollar på vegne av institusjonelle investorer globalt.

- Jeg ser frem til å komme inn i en organisasjon med kompetente og fremoverlente medarbeidere, og til å jobbe sammen for et faglig dyktig styre og solide eiere med et sterkt miljøengasjement kombinert med tydelige forventninger til forretningsmessig vekst, sier Wolden.

Vokst opp med ferje

Heidi Wolden kommer opprinnelig fra Tingvoll på Nordmøre i Møre og Romsdal, og har derfor gjennom oppveksten vært en hyppig bruker av ferjetjenester. I 24 år har hun imidlertid bodd i Stavanger hvor hun fortsatt bor i dag. Norled har også sitt hovedkontor i Stavanger.

- Gjennom oppveksten min måtte vi bruke ferje for å ha kontakt med store deler av samfunnet utenfor Tingvoll. Det har bidratt til at jeg er opptatt av den samfunnsansvarsrollen som Norled, i likhet med entreprenør- og boligbransjen har i Norge. Norled har en sentral rolle for å sikre vital infrastruktur og samferdsel for reisende og beboere langs kyst-Norge. Jeg gleder jeg meg til å arbeide for en viktig sak for samfunnet og distrikts-Norge, sier Heidi Wolden.

Hun vil tiltre i Norled 1. mai.

 

Ønskes ytterligere kommentarer kan Heidi Wolden nås på telefon: 906 14 375.

For andre henvendelser kontakt kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Norled på
telefon: 95 12 93 83