Flere reisende med hurtigbåtene mellom Bergen og Sogn og Fjordane

Over 252.000 passasjerer har så langt i år reist med Norled sine hurtigbåter mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Det er nærmere 7.000 flere reisende enn på samme tid i fjor.

- Interessen for Norge som turistdestinasjon har økt betraktelig de siste årene, og det ser vi også igjen i våre passasjertall, sier regionsjef for hurtigbåter i Norled Bjørn Egil Søndenå.

- Samtidig er det interessant å se at den kraftigste veksten kommer fra helårsruten vår som går mellom Bergen og Nordfjord, fortsetter han.

Norled operer tre hurtigbåtruter mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Båten som går i rute mellom Bergen og Nordfjord frakter flest passasjerer og er en helårsrute. Det er også den ruten som kan vise til kraftigst vekst så langt i år med en økning i antall passasjerer på fire prosent.

Den andre båtruten trafikkerer mellom Bergen og Sogn, med retur til Bergen. Denne ruten går også hele året, og har hatt en beskjeden vekst når man ser på utviklingen fra januar til og med september måned.

- Ser vi imidlertid på sommermånedene isolert, det vil si fra juni til august så er det denne rundreisen som har hatt den aller sterkeste veksten, men en passasjerøkning på over 6 prosent, sier Søndenå.

Den tredje, og mer skreddersydde, turistruten fra april til oktober, som er en rundreise fra Bergen, via Sogn og Flåm og tilbake til Bergen, har hatt en fornuftig og stabil vekst på litt over 500 passasjerer per måned i sommer. På bakgrunn av god interesse for denne rundreisen vil Norled fortsette satsningen med utvidet sesong inn til Flåm også i 2019, og da med oppstart allerede i begynnelsen av april neste år.

- Vi er fornøyde med at flere velger å reise med våre hurtigbåter, og vi ønsker å være en attraktiv reiseform både for nordmenn og utenlandske turister som besøker Norge og Vestlandet, sier Søndenå.

Han legger til at han synes det er positivt at helårsrutene også viser en pen økning, slik at økningen ikke bare kommer fra turistsegmentet.

- Bakgrunn for veksten tror vi er en kombinasjon av generelt økt interesse for og bedre markedsføring av våre reiser. Det flotte sommerværet har antakelig også bidratt positivt, og det ser vi kanskje spesielt på september-tallene som viser en dårligere utvikling i år da september inneholdt mer regn og uvær enn det vi opplevde i september i fjor, sier Søndenå.

------------------------------------ 

For mer informasjon kontakt: Regionsjef Hurtigbåt Bjørn Egil Søndenå i Norled på tel: 92 20 11 81 

Pressemelding fra Norled, 24. oktober 2018


Publisert: 24-10-2018