Elisabeth Grieg ny styreleder i Norled

Elisabeth Grieg ny styreleder i Norled

Elisabeth Grieg vil tre inn som ny styreleder i ferje- og hurtigbåt rederiet Norled AS. Grieg representerer omfattende erfaring fra maritim næring og er hentet inn for å styrke selskapets strategiske ledelse i en fase med sterk vekst og betydelig satsing på ny miljøteknologi.

Elisabeth Grieg er en anerkjent bedriftsleder innenfor maritim sektor og har et sterkt engasjement for bærekraftig forretningsutvikling og kampen mot klimaendringer.

I tillegg til hennes mange styreverv i Grieg gruppen, sitter hun i en rekke eksterne styrer som blant annet London Business School, SOS Barnebyer Norge og REV Ocean AS. Elisabeth Grieg har også vært president i Norges Rederiforbund.

-       Vi er svært glade for at Elisabeth Grieg har takket ja til å bli styreleder i Norled. Hennes solide nasjonale og internasjonale lederkompetanse med en tydelig stemme innenfor det grønne skiftet i maritim næring vil være viktig for Norled i den satsningsfasen som selskapet står i nå, sier konstituert styreleder i Norled, Torborg Chetkovich.

Torborg Chetkovich er partner i CapMan Infra, og har vært konstituert styreleder siden det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon kjøpte Norled tidligere i år.

Norled er ett av Norges største ferjerederier og verdens femte største hurtigbåtrederiet med røtter tilbake til 1855. Selskapet har totalt ca 80 fartøyer og om lag 1200 medarbeidere.

-       Norled skal utvikles videre, og med Elisabeth Grieg sin faglige tyngde innenfor både skipsfart og bærekraft ser vi frem til en fortsatt positiv utvikling med gode reiseopplevelser for våre passasjerer, og gode samarbeid med oppdragsgivere og andre interessenter, sier Chetkovich.

I 2015 introduserte Norled den første elektriske fergen MF «Ampere», som har vært forløperen til det betydelige antallet elektriske nullutslippsferjer i Norge. Innovasjon innen grønn og mer miljøvennlig teknologi står sentralt i Norled. I dag jobber selskapet med å både utvikle verdens første hydrogen ferje for biler, samtidig som det deltar i et samarbeidsprosjekt som skal utvikle den første hurtigbåten i verden som går på hydrogen. Bruk av hydrogen som drivstoff åpner for at fartøyer kan seile utslippsfritt over lengre distanser enn det elektrisk drevne fartøyer kan per i dag.

-       Norled arbeider aktivt for å utvikle nye klimaløsninger for ferjer og hurtigbåter. Batteriferjen Ampere er et bevis på det, og arbeidet med å utvikle verdens første hydrogen ferje et annet. Elisabeth Grieg har vist et stort miljøengasjement, og med henne som styreleder håper vi Norled beholder sin ledende posisjonen innenfor nullutslippsløsninger, sier partner og representant for CBRE Caledon Capital Management Andreas Köttering.

-       Jeg vurderer Norled som ett meget sentralt maritimt selskap med sterke skipsfartstradisjoner og dyktige medarbeidere som både har, og fortsatt ønsker, å lykkes i arbeidet med å drive frem klimaløsninger til havs, sier Elisabeth Grieg.

Hun legger til at norsk maritim næring er spesielt godt rustet til å ta en aktiv og definerende posisjon innen grønne skipsfartsløsninger.

-       De løsningene som Norled går i front og skaper innen ferjer og hurtigbåter må vi utnytte. Vår felles ambisjon er å sette fart på arbeidet med omstilling til nullutslipp i maritim sektor både nasjonalt og globalt, fortsetter Grieg.

Elisabeth Grieg vil formelt starte i sitt verv som styreleder fra 1. januar 2020. I tillegg består styret i Norled i dag av følgende medlemmer: Torborg Chetkovich, Andreas Köttering, Ville Poukka, Lotte Lundberg, Anders Laukhamar, Roger Johan Andersen, Roy Arne Rimestad og Ingvald Løyning (konsernsjef).

For mer informasjon vennligst kontakt;

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på telefon 95 12 93 83, epost: marianne.fronsdal@norled.no