Eierskifte i Norled

Det familieeide selskapet Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), har inngått avtale om salg av sine aksjer i Norled til et 50/50 eid selskap bestående av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. 

-       Norled har gjennom de siste årene gjort betydelige forbedringer på mange områder. Selskapet har lykkes med å kombinere god og stabil drift med nyvinninger på anbudssiden og rekordsterke økonomiske resultater. Samtidig har Norled utvilsomt befestet og forsterket sin pioner-rolle i det grønne skiftet innen maritim næring: Først lanserte Norled ferjen MF Ampere, alle batteriferjers mor, og i 2021 vil Norled lansere et nytt ikon gjennom den kommende hydrogen ferjen. Den miljøteknologien åpner opp for nye, uante muligheter også utover den maritime sektoren. Jeg er svært stolt over alle de milepælene medarbeidere i Norled har skapt, sier styreleder i Norled, Ingvald Løyning. 

-       Nå står selskapet ved et veiskille. Mye av årsaken bak Norleds fantastiske historie er at vi har hatt en god og mulighetsorientert eier. Norled har i dag en ordrereserve på 17 milliarder kroner, og har besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder kroner.

Å vokse og lykkes med så mye nytt innenfor teknologi og investeringer er samtidig krevende for en familieeid virksomhet. Nå trenger selskapet å få tilført den nødvendige finansielle løfteevnen som skal til for at Norled kan vokse og utvikle seg videre til neste fase og mot mye mål, sier Ingvald Løyning, styreleder i Norled.

-       Jeg er glad for at CapMan Infra og CBRE Caledon, som solide og profesjonelle eiere, skal utvikle Norled videre i tråd med selskapets forretningsplan og investeringsplaner. Denne avtalen kommer på en tid da norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren, og jeg er sikker på at Norled med disse nye eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som kommer, sier Yuhong Hermansen, majoritetseier og styreleder i Det Stavangerske Dampskibsselskab.

-       Den norske fergeindustrien er en kritisk del av landets transportinfrastruktur. Vi tror at med det grønne skiftet i bransjen vil sjøtransport i enda sterkere grad fremstå som en bærekraftig løsning både for transport mellom regioner, pendlere og fritidsreisende, samtidig som det skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst. CBRE Caledon har vist seg å være en god partner for CapMan i denne investeringen gitt deres erfaring fra ferjesektoren, med et kompetent team og inngående forståelse for investeringer i infrastruktur. Vi er imponert over Norleds ledelse og ansatte og ser frem til å fortsette den vellykkede reisen sammen for å ytterligere forbedre virksomheten til fordel for selskapets kunder, ansatte og lokalsamfunn, sier Ville Poukka, administrerende partner hos CapMan Infra.

-       Norled representerer en attraktiv investeringsmulighet med en forutsigbar og godt regulert kontantstrøm, og selskapet har en markedsledende posisjon i en stadig grønnere norsk fergeindustri, sier dr. Andreas Köttering, partner og leder av Infrastruktur, Europa i CBRE Caledon. - Videre har vi vært veldig fornøyd med samarbeidet med CapMan. Deres lokale innsikt og nordiske erfaring kombinert med vår erfaring innen transportsektoren stiller oss godt i stand til å fortsette å utvikle Norled, sier Kôttering.

Gjennom salget overføres 100 prosent av aksjene i Norled AS fra DSD til CapMan Infra og CBRE Caledon. Partene er enige om at størrelsen på vederlaget er konfidensiell. EY har vært finansiell rådgiver for Norled i transaksjonen, mens Schjødt har vært Norleds juridiske rådgiver.

For mer informasjon kontakt:

Ingvald Løyning, Styreleder i Norled på telefon: 905 40 855

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på telefon: 95 12 93 83 eller epost marianne.fronsdal@norled.no 

Foto vedlagt er av Ingvald Løyning og Yuhong Hermansen. Foto krediteres Tore Henning Larsen.

 

Om CapMan:
CapMan er et ledende investerings- og kapitalforvaltningsselskap som søker aktiv verdiskaping i porteføljeselskapene samt eiendoms- og infrastrukturinvesteringer. Selskapet er langt fremme innen private eiendeler i Norden, og ved å utvikle hundrevis av bedrifter og eiendommer har det skapt merverdi i over 30 år. CapMans investeringsstrategier inkluderer private equity, eiendomsmegling og infrastruktur. Selskapet har også en voksende serviceenhet som inkluderer anskaffelser, innsamling, analyse, rapportering og kapitalforvaltning. CapMan sysselsetter 140 eksperter i verdiskapende private eiendeler og forvalter over 3 milliarder euro totalt. I tillegg til Helsingfors og Stockholm har CapMan kontorer i København, London, Luxembourg og Moskva. For mer informasjon besøk: www.capman.com.

Om CBRE Caledon:
CBRE Caledon Capital Management Inc. er et ledende infrastruktur- og private equity selskap. Selskapet skaper langsiktig verdier for fondet og kunder ved å få tilgang til, anskaffe og administrere høykvalitets investeringsmuligheter og bygge omfattende infrastruktur og private equity porteføljer. CBRE Caledon har et dedikert team med 45 fagpersoner som forvalter over USD 9,0 milliarder på vegne av institusjonelle investorer globalt per 31. mars 2019. For mer informasjon, besøk
www.cbrecaledon.com.