Norled søker Chief Technology Officer

Norled søker en Chief Technology Officer som får ansvar for å utarbeide og implementere teknologistrategien med innovative, sikre og bærekraftige løsninger

Strategiplanen omfatter alt fra nybygg til optimale drift- og vedlikeholdsprogrammer. Du får et kompetent team bestående av 16 dyktige medarbeidere som du skal lede og videreutvikle. Sammen med resten av organisasjonen skal du være en aktiv medspiller for å vinne anbud og levere bærekraftige og sikre reiser til sjøs hver dag. En viktig del av arbeidet er samhandling og oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere. Du skal være med å påvirke samfunnet ved å utvikle og transformere hurtigbåtmarkedet i Norge.

Vi søker en innovativ, drivende og inspirerende leder som både har praktisk og teoretisk forståelse for teknisk drift av fartøy og solid strategisk og operasjonell ledererfaring. Du er opptatt av sikkerhet og jobber systematisk for å nå mål. For å lykkes i rollen må du være nytenkende og strategisk samtidig som du er planmessig, samarbeidsorientert og inkluderende. Du er opptatt av kontinuerlig forbedring og skaper resultater gjennom og sammen med andre. I tillegg følger du teknologiutviklingen tett og ser muligheter innenfor bl.a. autonome fartøy. 

Sannsynligvis har du høyere teknisk utdanning, kommuniserer godt på norsk og engelsk og har flere års ledererfaring, gjerne fra maritim virksomhet.

Søk her: Chief Technology Officer