CBRE Investment Management blir eneaksjonær av Norled AS

CBRE Investment Management har avtalt å kjøpe alle aksjene i Norled AS som i dag forvaltes av CapMan Infra. I 2019 kjøpte CBRE Investment Management og CapMan Infra en 50 prosent eierandel hver i Norled. Avtalen med CapMan sikrer CBRE Investment Management fullt eierskap av Norled.

– Norled er et attraktivt selskap på grunn av de langsiktige anbudskontraktene som er i bransjen, som bidrar til selskapets robusthet. Den norske regjeringens arbeid og støtte knyttet til grønn omstilling av maritim næring og Norleds satsing på nye teknologiske løsninger for å bidra til omstillingen er spennende og lovende, sier Dr. Andreas Köttering, leder for Europe Private Infrastructure, CBRE Investment Management.

-Vi har satt pris på samarbeidet med CapMan om å utvikle Norled og ser nå frem til å videreutvikle et selskap med lange og stolte tradisjoner knyttet til bærekraftige løsninger av ferje- og hurtigbåtsektoren.

Norled har investert betydelig i nye typer fartøy og miljøvennlig teknologi, inkludert hybrid- og batteridrevne fartøyer og verdens første hydrogenelektriske ferge. Ambisjonene fremover knyttet til bærekraft er store; innen 2030 skal Norled kutte CO2-utslippene med 67 prosent.

Siden 2019 har Norled investert ca. 2,5 milliarder kroner i nye fartøy, som har redusert CO2-utslippene med 30 % fra 2019 til 2021. Antall lav- og nullutslippsfartøy i flåten har økt fra 2 til 18.

- Siden vi kjøpte selskapet har vi gjennomført en organisatorisk endring, styrket anbudskapasiteten og investert betydelig i avkarbonisering av flåten. Selskapet er nå godt posisjonert til å levere langsiktig verdi under CBRE Investment Management sitt eierskap. Det har vært en ære å jobbe med Norleds dedikerte medarbeidere og lederteam, sier Ville Poukka, Managing Partner i CapMan Infra.

- Vi er glade for at CBRE Investment Management styrker og fortsetter eierskapet i selskapet. CBRE Investment Management har vist seg å være en langsiktig eier forpliktet til ytterligere investeringer i null- og lavutslippsløsninger innenfor vår bransje. Sammen vil vi jobbe for at det meste av flåten vår er karbonutslippsfri i løpet av det neste tiåret, sier Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled.