Boreal kjøper Tau-fergene

Boreal kjøper Tau-fergene

Boreal og Norled, begge selskap med hovedkontor i Stavanger, har blitt enige om å gjennomføre en større fergetransaksjon.

Boreal kjøper de tre fergene MF «Hardanger», MF «Ryfylke» og MF «Bjørnefjord» av Norled.

– Vi er glade for at vi har kommet i havn med denne transaksjonen. Boreal har vunnet flere nye fergeanbud den siste tiden, og vi er et rederi i kraftig vekst. De tre fergene vil utfylle flåten vår på en god måte, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

MF «Hardanger» og MF «Ryfylke» går i dag i trafikk i Stavanger–Tau-sambandet, som vil bli nedlagt når Ryfast-tunnelen åpner ved årsskiftet 2019/2020.

Søsterskipene MF «Hardanger» og MF «Ryfylke» er bygget i 2013, og er pendelferger som er like hensiktsmessige for bruk i begge fartsretninger. Fergene har plass til 550 passasjerer og kapasitet til 165 personbiler eller 12 vogntog. Lengden på de to fergene er 123 meter og bredden 18 meter. Fergene er sertifisert for fartsområde 2. Boreal ønsker etter overtakelse å bygge fergene om til batteridrift.

MF «Bjørnefjord» er en pendelferge bygget i 1990. Fergen har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 105 personbiler eller 10 vogntog. Fergen er 87 meter lang og 15 meter bred, og er sertifisert for fartsområde 2.

– Norled er svært glad for at disse tre ferjene nå får et langt og godt liv videre under nytt rederiflagg, og transaksjonen viser at norske rederier er opptatte av å sikre gjenbruk og effektiv flåteutnyttelse, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

I tillegg til kjøpet av de tre fergene fra Norled har Boreal fem el-fartøy under bygging. Flåteutvidelsen gjøres i samband med oppstart av nye kontrakter i perioden 2019-2020.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet i Norge, og opererer buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.

Norled er ett av Norges største ferjerederier og verdens femte største hurtigbåtrederi med røtter tilbake til 1855. Selskapet har totalt ca. 80 fartøyer og om lag 1200 medarbeidere.


For mer informasjon kontakt:

Jon Kristian Fadnes, kommunikasjonsrådgiver i Boreal på tlf. 934 32 614

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på tlf. 951 29 383