Ny batteribytteløsning kan revolusjonere elektriske hurtigbåter

-Vi har stor tro på at batteribytteløsningen kan få fart på omleggingen av hurtigbåter fra diesel til elektrisk drift. Ferjeflåten i Norge er på god vei til å bli elektrifisert, men hurtigbåtene gjenstår. Vi trenger større tempo i utviklingen av hurtigbåt fordi CO2-fotavtrykket ikke er bærekraftig. Norled er nå klar for å ta steget med å elektrifisere hurtigbåtene, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden. 

Batteribytteteknologien går ut på at en autonom robot på tre minutter bytter fartøyets batteri når en kommer til kai, i stedet for å lade, som kan ta lang tid. 

Ved å bytte batteri i stedet for å lade vil en vanligvis ikke behøve å bygge ut nettkapasiteten ved kaiene. Batteriene kan lade jevnt og trutt i batteribyttestasjonen, og en vil dermed ha en mer jevn belasting på strømnettet. 

Systemet skal tåle norske værforhold som tidevann, vind, bølger og is. Batteribytteroboten kan plasseres på fast kai eller flytebrygge. Batteribytteløsningen er patentsøkt. 

Høy fart og regularitet  
Ved å bruke en begrenset batterikapasitet med mindre vekt reduseres fartøyenes energiforbruk og gjør det mulig å opprettholde den høye farten som hurtigbåtene i dag har på mellom 30-35 knop

 Hurtig bytte av batteri i stedet for ladning vil også sørge for at en kan ha hyppige avganger, forklarer teknisk direktør i Norled, Erlend Hovland. 

Fart og regularitet er nødvendig for å levere det tilbudet som passasjerene ønsker. Løsningen kan benyttes i flere deler av landet hvor det i dag går hurtigbåter, eller er mulighet for å bruke sjøveien i stedet for veinettet. Et eksempel er Oslofjorden. 

Sirkulærøkonomisk løsning  
Batteribytte løsningen kan brukes på nye hurtigbåter så vel som eksisterende hurtigbåter. 

 -Det er fullt mulig å bygge om nyere hurtigbåter slik at de kan gå på batteri. På denne måten kan vi gjenbruke store deler av de eksisterende hurtigbåtene i Norge, sier Erlend Hovland. 

Fartøy som går i samme rute eller benytter samme kai kan også enkelt dele på batterier. Dette vil redusere behovet for totalt antall batterier som brukes. 

Kan realiseres innen 2024 
- Norled er klar for å sette teknologien i drift dersom kundene våre ønsker lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåtene. De første båtene med batteribytte kan trolig være klar til 2024, sier Heidi Wolden.  

Innovasjonsprosjektet har fått midler fra PILOT-E, Et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.  

-Vi har hatt en god dialog og godt samarbeid med PILOT-E.  Det hadde ikke vært mulig å drive prosjektet uten støtten fra dem, sier innovasjonssjef i Norled, Karolina Adolfsson.