Norled, Aarbakke og SEAM er klar for å produsere batteribytterobot for elektriske hurtigbåter

Norled har sammen med SEAM utviklet et konsept for batteribytte for elektriske hurtigbåter som kan akselerere utslippskutt for hurtigbåtbransjen. Norled har nå tildelt Aarbakke en kontrakt for å produsere prototypen for den autonome batteribytteløsningen. SEAM er tildelt kontrakten for levering av automasjon- og kontrollsystem samt prosjektoppfølging av det videre design og utviklingsarbeidet relatert til prototypen.

-Norled vil få fart på omleggingen av hurtigbåter fra diesel til elektrisk drift for å kutte CO2-utslipp. Vi tror løsningen er et batteribyttesystem som sørger for at hurtigbåtene kan opprettholde høy fart og regularitet uten store oppgraderinger av strømnettet. Teknologien går ut på at en autonom robot på tre minutter bytter fartøyets batteri når en kommer til kai, i stedet for å lade, som kan ta lang tid. Med solide og fremoverlente samarbeidspartnere som Aarbakke og SEAM er vi nå klar for å realisere nyvinningen, sier Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled.

Kontrakten med Aarbakke inkluderer designgjennomgang, detaljengineering, fabrikasjon, montering og testing av prototypen for det autonome batteribytte-systemet. Kontrakten inkluderer også opsjon for serieproduksjon av flere roboter. Prototypen skal leveres i slutten av 2022 og testes hos Aarbakke på en avansert testplattform. Norled, Aarbakke og SEAM vil også samarbeide om videreutvikling og kommersialisering av teknologien som kan benyttes på flere fartøystyper.

Aarbakkes første grønne prosjekt 
 -Batteribytteroboten er vårt første virkelig grønne prosjekt - det skaper masse engasjement internt. Dette viser at vår satsing på teknologi, digitalisering og miljøvennlig prosjekter gir resultater. Vi gleder oss til samarbeidet og har stor tror på at det blir vellykket, sier administrerende direktør i Aarbakke, Inge Brigt Aarbakke.

Aarbakke understreker at flere lokale bedrifter vil ta del i dette prosjektet. - Selskap som Lapwing og Aarbakke Innovation vil være viktige deltakere i designfasen. I tillegg vil lokale underleverandører bli benyttet til delproduksjon.

SEAM har vært sentral i utviklingen av det autonome batteribyttesystemet og skal levere automasjon- og styringssystemet til batteribytteroboten. De vil også jobbe med design og utviklingsarbeid sammen med Aarbakke og generell prosjektoppfølging for Norled.

- Dette er et veldig spennende prosjekt for oss. Det er et tydelig eksempel på hvordan den norske maritime næringen ønsker å satse på helt nye løsninger for å kutte utslipp, og det er vi stolte av å få ta del i. Videreutviklingen av dette systemet er et stort steg i riktig retning for å muliggjøre fullelektrisk drift av hurtigbåter, som vil ha en enorm betydning for hurtigbåt- segmentet i arbeidet for å oppnå nullutslipp. Vi har hatt et godt samarbeid med Norled gjennom flere år, som har resultert i effektive, grønne løsninger som kan tas med videre i norsk sjøtransport, forteller administrerende direktør i SEAM, Gunvald Mortvedt.

Kan settes i drift i Oslofjorden 
Etter grundig testing hos Aarbakke håper vi å få demonstrere løsningen i stor skala i Oslofjorden i slutten av 2023.