Barn som reiser alene

Barn som reiser alene (gjelder kun hurtigbåt)

Definisjon av "barn som reiser alene":

Barn mellom 6-12 år som reiser alene uten følge av personer over 16 år.
Barn under 6 år må ha reisefølge av personer som er over 16 år.
NB: Vær oppmerksom på at aldersgrense for barn som reiser alene på strekninger over én time er 12 år.

Regler for "barn som reiser alene":

NB: Plass og billetter bestilles via booking@norled.no eller tlf: 51868700. 
Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett.
Max. antall barn mellom 6-12 år som kan reise alene pr. avgang er satt til 8 stk. Gjelder ikke elevgrupper på reise til/fra skole.
Barnet skal plasseres i hovedsalong hvor besetningen har mulighet til å observere enten med kamera eller visuelt.

Norled har ikke ansvar for barns videre reise med korresponderende transportmiddel. Norled sitt ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen.
Dette dokumentet skal alltid være ferdig utfylt i 2 eksemplarer (1 eksemplar til skipet, og 1 eksemplar til den som sender barnet) og leveres til mannskapet når barnet følges om bord av foresatte.
Barnets foresatte er til enhver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt.
De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen.
Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.
I spesielle tilfeller, som f.eks fraviker fra Norled`s sitt regelverk for barn som reiser alene, kan det gjøres en skriftlig avtale for barn som reiser alene. Avtalen må gjøres med administrasjon for hurtigbåt og bringes med for hver reise barnet utfører.
Skipets kaptein har til enhver anledning rett til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene dersom hun/ han ikke finner dette forsvarlig. ( Eksempelvis ved dårlig værforhold og store utfartshelger )
Se også barneombudet i Norge sin tolkning av og veileder for barn som reiser alene med ferje og båt. www.barneombudet.no

Skjema for barn som reiser alene lastes ned her (pdf)

Barneombudet sin veileder kan lastes ned her (pdf).