Vi skal gjøre ferje- og hurtigbåtbransjen enda mer bærekraftig

Norled er i havn med vårt første bærekraftsprogram og bærekraftrapport for 2021.

Vi har lenge jobbet med å gjøre våre fartøy mer miljøvennlige. Nå har vi også på plass et bærekraftsprogram som tydelig viser hvordan vi kan bli bedre. Vår først bærekraftsrapport er også klar.

- Vi har mål om å redusere CO2-utslippene våre med 67% innen 2030 gjennom å øke andelen lav- og nullutslippsfartøy i flåten fra 4 % i 2019 til 65 % innen 2030. Dette skal vi klare ved å samarbeide med strategiske partnere innen fremdriftssystemer, automasjon og energibærere. Vi vil også jobbe for å få flere kvinner til bransjen, hvor målet er 50% andel i landorganisasjon og 30% totalt i organisasjon innen 2030. Innen 2040 har vi en ambisjon om å være et nullutslippsselskap, sier administrerende direktør Heidi Wolden.

Bærekraftsansvarlig Lars Inge Vågen og prosjektleder Hilde-Kristin Sæter har ledet arbeidet med å kartlegge prioriteringer og involvere ansatte, eiere og samarbeidspartnere for å komme frem til hvor Norled kan gjøre en forskjell og hvordan dette skal gjøre.

Slik skal vi nå målene

-Norled jobber allerede med å redusere utslipp og bane vei for miljøvennlig teknologi, men nå skal vi måle og jobbe systematisk, samtidig skal vi forberede oss og jobbe langsiktig innen andre områder. Et eksempel er å få flere kvinner inn i bransjen og selskapet - særlig på sjøen, sier prosjektleder for bærekraft Hilde-Kristin Sæter.

Bærekraftsrapporten finner du her: Bærekraftsrapport 2021