Nå har den elektriske ferjen MF «Ampere» gått 6 x ekvator

Nå har den elektriske ferjen MF «Ampere» gått 6 x ekvator

Pressemelding:  Norsk maritim milepæl: 

Batteriferjen MF «Ampere» går til daglig i rute mellom Lavik og Oppdal på Sognefjorden.  

- Da vi bygget og sjøsatte «Ampere» var Norled, sammen med verftet Fjellstrand i Hardanger, unike i sitt slag og «Ampere» en verdenssensasjon. Å lykkes med et grønt ferjealternativ har gitt positive ringvirkninger, og vi er både glade og stolte over å se at utviklingen og bruken av batteriferjer er blitt svært sentrale i den politiske styringen og debatten om det grønne skiftet, sier Løyning. 

MF «Ampere» er en helelektrisk ferje. Hadde derimot ferjen gått på diesel ville den på samme strekning brukt om lag 3 millioner liter diesel, som ville medført et utslipp tilsvarende nær 8.100 tonn CO2.

Fjellstrand i Hardanger bygde verdens første batteribilferge med konvensjonell fremdrift, MF «Ampere». Det er nå flere titalls elektrisk ferger i bestilling. Erfaringene med «Ampere» viser at drivstoffkostnadene med en elektrisk ferge er betydelig lavere enn ved en konvensjonell ferje.

- Dette beviser at det lønner seg å investere i grønn teknologi – både for miljøet og for lommeboken. Selvsagt er det noen startkostnader som må tas høyde for, men over tid ser vi at grønn teknologi er god forretningsdrift, sier Løyning. 

Han berømmer Statens Vegvesen for at de i sin tid utlyste en anbudskonkurranse som tok til orde for å lokke frem innovasjon og en utviklingsferje. 

- Resultatet ble «Ampere» som etter vårt syn ble det norske miljøutstillingsvinduet for innovativ ferjedesign som Statens Vegvesen ønsket, sier Løyning. 

God regularitet 
«Ampere» har 34 daglige avganger på hverdager og har en kapasitet på opptil 120 biler og 350 passasjerer om bord. 
- I og med at «Ampere» var første grønne ferje ut, har vi selvsagt opplevd noen barnesykdommer. Derfor er det nå svært gledelig at regulariteten så langt i 2018 har ligget på høye 98,7 %, der avvikene skyldes en kombinasjon av både vær og vind samt noen tekniske utfordringer, sier Løyning. 

Enorm internasjonal interesse
MF «Ampere» fått betydelig omtale og blitt lagt merke til også langt utenfor Norges grenser. 

- Dette tror vi er starten på historien hvor det grønne skiftet vil gi en renessanse for den norske maritime sektoren. Dersom næringen bruker dette teknologiske fortrinnet og utstillingsvinduet rett tror vi at dette kan bidra til at norske verft lykkes med omstillingen etter oljealderen, sier Løyning.

Han legger samtidig til at den største utfordringen for norske beslutningsmyndigheter, er at iveren etter å omstille til miljøvennlige løsninger blir så stor, at alle investeringsmidlene kanaliseres inn i en og samme teknologiske løsning.

- Den teknologiske utviklingen går svært fort, og vår bekymring er først og fremst at myndighetene som setter krav til rederiene, går for løsninger der alle midlene blir låst til 2018-teknologi. Da risikerer vi at næringen er utdatert i løpet av noen få år. 

- Vår erfaring med «Ampere» viser også at det er ekstremt viktig at myndighetene har samarbeidsvilje, god innsikt og forståelse for de utfordringene en elektrifisering betyr for energitilførsel, justert infrastruktur, åpen innovasjon og debatten om eierskap, sier Løyning. 

For mer informasjon kontakt: 

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på telefon:  95 12 93 83