Industriaktører får PILOT-E midler for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge

Norled er en av flere prosjektmedlemmer som jobber for å sikre norsk forsyning av hydrogen. Nå er det klart at prosjektet får tildelt støttemidler fra PILOT-E.


LMG Marin designer 2 biodiesel ferger for Norled forberedt for hydrogendrift

Norled har inngått avtale med LMG Marin om å levere design for to pendelferger som Norled skal operere på Finnøysambandet i Ryfylke fra 2022. Fergene, som skal ha en kapasitet på 199 personer og 60 personbilenheter, skal bygges av Ada verftet i Tyrkia. Fergene designes i utgangspunktet for biodieseldrift, men ambisjonen er en oppgradering gjennom byggefasen til hydrogendrift. LMG Marins arbeid omfatter komplett klassepakke inkludert design av hydrogenløsning.


Boreal kjøper Tau-fergene

Boreal og Norled, begge selskap med hovedkontor i Stavanger, har blitt enige om å gjennomføre en større fergetransaksjon. Boreal kjøper de tre fergene MF «Hardanger», MF «Ryfylke» og MF «Bjørnefjord» av Norled.


Elisabeth Grieg ny styreleder i Norled

Elisabeth Grieg vil tre inn som ny styreleder i ferje- og hurtigbåt rederiet Norled AS. Grieg representerer omfattende erfaring fra maritim næring og er hentet inn for å styrke selskapets strategiske ledelse i en fase med sterk vekst og betydelig satsing på ny miljøteknologi.


Første elektriske Nesoddbåt på plass i Oslo

Etter tre måneders intens ombygging er MS «Kongen» nå på plass igjen i Oslofjorden – lastet med en batteripakke på 26 tonn. Dermed har landets største bilfrie passasjersamband i løpet av sommeren tatt et stort steg mot å bli utslippsfritt. Det markerer et viktig bidrag til målet om utslippsfri Oslo Havn.


Betaling med AutoPASS ferjekort hos Norled

Norled har ikke brikke-lesing på noen av sine samband. Betaling skjer som før: Du løser billett (inkl sjåfør) tilsvarende bilens lengde, samt billett for alle passasjerer.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16