AutoPASS i Norled

Publisert: 30.12.2019

På følgende Norled samband blir AutoPASS-brikke tatt i bruk som betalingsmiddel fra 1/1-2020. På disse sambandene kan ikke AutoPASS ferjekort (eller andre ferjekort) lenger brukes, det er kun kontant betaling (inkl betalingskort) eller AutoPASS brikke som gjelder fra nyttår på:


Slik ser det nye rederiflagget til Norled ut

Publisert: 20.12.2019

Moderne, fremtidsrettet og maritimt var beskrivende ord da Norled nylig lanserte sitt nye rederiflagg for rederiets over 1.000 medarbeidere. Det Stavanger-baserte rederiet ble solgt til nye eiere sommeren 2019, og fikk dermed behov for et nytt rederiflagg siden det eksisterende blir værende igjen hos tidligere eier, DSD.


Industriaktører får PILOT-E midler for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge

Publisert: 16.12.2019

Norled er en av flere prosjektmedlemmer som jobber for å sikre norsk forsyning av hydrogen. Nå er det klart at prosjektet får tildelt støttemidler fra PILOT-E.


LMG Marin designer 2 biodiesel ferger for Norled forberedt for hydrogendrift

Publisert: 06.12.2019

Norled har inngått avtale med LMG Marin om å levere design for to pendelferger som Norled skal operere på Finnøysambandet i Ryfylke fra 2022. Fergene, som skal ha en kapasitet på 199 personer og 60 personbilenheter, skal bygges av Ada verftet i Tyrkia. Fergene designes i utgangspunktet for biodieseldrift, men ambisjonen er en oppgradering gjennom byggefasen til hydrogendrift. LMG Marins arbeid omfatter komplett klassepakke inkludert design av hydrogenløsning.


Boreal kjøper Tau-fergene

Publisert: 01.11.2019

Boreal og Norled, begge selskap med hovedkontor i Stavanger, har blitt enige om å gjennomføre en større fergetransaksjon. Boreal kjøper de tre fergene MF «Hardanger», MF «Ryfylke» og MF «Bjørnefjord» av Norled.


Elisabeth Grieg ny styreleder i Norled

Publisert: 23.10.2019

Elisabeth Grieg vil tre inn som ny styreleder i ferje- og hurtigbåt rederiet Norled AS. Grieg representerer omfattende erfaring fra maritim næring og er hentet inn for å styrke selskapets strategiske ledelse i en fase med sterk vekst og betydelig satsing på ny miljøteknologi.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12