MF "Hidle" tar over på Finnøysambandet

Norleds nye ferje er bygget hos Ada Shipyard i Tyrkia og utstyrt hos Westcon i Ølen. Etter den lange ferden hjem fra Tyrkia og tre måneder hos Westcon er MF «Hidle» gikk den i rute lørdag 11. desember.


Ny batteribytteløsning kan revolusjonere elektriske hurtigbåter

Norled lanserer «Autonomous Battery Swap» - en batteribytteløsning for hurtigbåter som vil sørge for at fartøyene kan opprettholde hastighet og regularitet i tillegg til å være utslippsfrie.

FerryPay er Vegvesenets system for automatisk kortbetaling på ferjereiser

Ved å registrere ditt debet- eller kredittkort hos FerryPay slipper du gebyret for fakturaen som ellers vil bli sendt deg i post.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16