Oppstart ny hurtigbåtkontrakt

Totalt tre identiske fartøy – hver med en kapasitet på 296 personer, skal nå betjene et av Norges største hurtigbåtsamband. MS Fjordprinsen, MS Fjorddronningen og MS Fjordjarl skal årlig frakte over 200 000 reisende på linje 2, mellom Tromsø, Finnsnes, Brøstadbotn, Engenes og Harstad.


AutoPASS i Norled

På følgende Norled samband blir AutoPASS-brikke tatt i bruk som betalingsmiddel fra 1/1-2020. På disse sambandene kan ikke AutoPASS ferjekort (eller andre ferjekort) lenger brukes, det er kun kontant betaling (inkl betalingskort) eller AutoPASS brikke som gjelder fra nyttår på:


Slik ser det nye rederiflagget til Norled ut

Moderne, fremtidsrettet og maritimt var beskrivende ord da Norled nylig lanserte sitt nye rederiflagg for rederiets over 1.000 medarbeidere. Det Stavanger-baserte rederiet ble solgt til nye eiere sommeren 2019, og fikk dermed behov for et nytt rederiflagg siden det eksisterende blir værende igjen hos tidligere eier, DSD.


Industriaktører får PILOT-E midler for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge

Norled er en av flere prosjektmedlemmer som jobber for å sikre norsk forsyning av hydrogen. Nå er det klart at prosjektet får tildelt støttemidler fra PILOT-E.


LMG Marin designer 2 biodiesel ferger for Norled forberedt for hydrogendrift

Norled har inngått avtale med LMG Marin om å levere design for to pendelferger som Norled skal operere på Finnøysambandet i Ryfylke fra 2022. Fergene, som skal ha en kapasitet på 199 personer og 60 personbilenheter, skal bygges av Ada verftet i Tyrkia. Fergene designes i utgangspunktet for biodieseldrift, men ambisjonen er en oppgradering gjennom byggefasen til hydrogendrift. LMG Marins arbeid omfatter komplett klassepakke inkludert design av hydrogenløsning.


Boreal kjøper Tau-fergene

Boreal og Norled, begge selskap med hovedkontor i Stavanger, har blitt enige om å gjennomføre en større fergetransaksjon. Boreal kjøper de tre fergene MF «Hardanger», MF «Ryfylke» og MF «Bjørnefjord» av Norled.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17