Troms

Informasjon

Priser - Gods 2021 Les 

Hurtigbåtruter Norled opererer i Tromsø
-  Tromsø - Harstad ( oppstart 01.01.2020)
-  Tromsø - Skjervøy
-  Tromsø - Vikran - Tennskjer - Lysnes

For mer informasjon om rutetider, billettbestilling for hurtigbåtene i Troms - se

https://www.tromskortet.no