Troms

Hurtigbåtruter Norled opererer i Tromsø

-  Tromsø - Skjervøy
-  Tromsø - Vikran - Tennskjer - Lysnes

For mer informasjon om rutetider, billettbestilling for hurtigbåtene i Troms - se

https://www.tromskortet.no