Agder

FDS kontrakt for sambandene Kvellandstrand – Launes og Abelnes – Andabeløy opphører 31. august 2021.

Fra 1. september er ny operatør Boreal. Ruteinformasjon og priser finner dere på Boreal.no – AKT.no eller Entur.no

 

Vi takker for godt samarbeid gjennom over 100 år.