Ferjetakster

Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband.
Les 
Ferjetakster