Ferjetakster

Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband.
Les 

Autopass-regulativ for ferjetakster fra 16. august 2023:

Informasjon om AutoPass regulativ for ferjetakster og Riksregulativ fra 16.08.23

AutoPass regulativ fra 16.08.23

Pris AutoPass regulativ fra 16.08.23

Pris AutoPass regulativ NULLUTSLIPP fra 16.08.23

Informasjon om Riksregulativ fra 16.08.23

Pris Riksregulativ fra 16.08.23

Pris Riksregulativ NULLUTSLIPP fra 16.08.23

 

 

Autopass-regulativ for ferjetakster til og med 15.08.2023:

Autopassregulativ for ferjetakster gyldig  fra 01.01.2023

Ferjetakster autopass regulativ gyldig fra 01.01.2023

Ferjetakster nullutslippskjøretøy autopass regulativ fra 01.01.2023

Riksregulativ for ferjetakster 2023:

Riksregulativ for ferjetakster gyldig fra 01.01.2023

Ferjetakster riksregulativ gyldig fra 01.01.2023

Ferjetakster nullutslippskjøretøy riksregulativ fra 01.01.2023

 

Autopassregulativ for ferjer 2022

 

Takster og soner Vestland 2022:

Fjellbergruten

Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad

Hella-Vangsnes-Dragsvik

Mannheller-Fodnes

Lavik-Oppedal

 

Takster og soner Rogaland: 

Hjelmelandsambandet

Takster og soner for Finnøysambandet og Ryfylkeferja

 

Takster og soner Møre og Romsdal:

Pristabell for samband med AutoPASS Brikke og ferjekort

 

Takster og soner Troms:

Priser ferjeruter Troms

 

Riksregulativ : ferjetakster og regulativ 2021:

Riksregulativ for ferjer 2021

Pris riksregulativ for ferjetakster inkl 6% mva, 01.07.21

Pris riksregulativ for ferjetakster eks mva, 01.01.21

Pris riksregulativ for ferjetakster, NULLUTSLIPPSKJØRETØY, 01.07.21

 

Autopass: ferjetakster og regulativ 2021:

Autopass regulativ for ferjetakster 2021, 01.07.21

Pris Autopass regulativ for ferjetakster inkl 6% mva, 01.07.21

Pris Autopass regulativ for ferjetakster eks mva, 01.01.21

Pris Autopass regulativ for ferjetakster, NULLUTSLIPPSKJØRETØY, 01.07.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferjetakster