Ungdomskort

Ungdomskort

Ungdomskort er et kort for ungdom, og det er den enkelte fylkeskommune som fatter vedtak om regler for kortet. Kortet gjelder reise med busser (gjelder ikke alle ruter), ferjer, hurtigbåt ruter, bybane og lokaltog innenfor hvert enkelt fylke.

Anskaffelse og bruk

Kjøp av kort:

Kortet må bestilles hos de enkelte fylkeskommunale transport selskap og fylles på hos utvalgte salgssteder. Ikke på ferjer.

Følgende regler gjelder for det enkelte fylkeskommunale transport selskap.

 • Trafikanten. Møre og Romsdal Fylke
  Ungdomskort for ungdom under 20 år.
 • Ruteinfo. Net. Sogn og Fjordane
  Ungdomskort gjeld for ungdom fra 16 til og med 19 år og for 15 åringer som er i videregående opplæring.
 • Skyss. Hordaland.
  UngdomSkyss gjelder fra 16 år til og med 19 år. Kortet er gyldig i 30 dager.
 • Kolumbus. Rogaland.
  Ungdomspass gjelder for ungdom mellom 15 og 21 år og er gyldig i 30 dager.

Ellers så vises det til mer informasjon på internett siden til de enkelte selskap.

Bruk av ungdomskortet:

Når en reiser på ungdomskort må kort og gyldig kvittering vises frem til billettøren på ferjen.