Storbrukerkort hos Norled

Rabatt

Det gis 40 % rabatt på kjøretøy og 17 % rabatt på person.

Anskaffelse og bruk

Storbrukerkort kan benyttes for busser og kombinerte biler som går i konsesjonerte ruter samt for transportfirma.

Storbruker kunder kan inngå en avtale med Norled om fakturering av reise.

For søknad om storbrukerkort, så ta kontakt med:

Norled AS
postboks 839 Sentrum
4004 Stavanger

Telefon 5186 8700 tast 4.

Eller e-post til: post@norled.no

Bruksområde

For full oversikt over sambandene kortet kan benyttes på se ferjekort.no


Publisert: 15-12-2014