Refusjon av kort

Refusjon av kort

Kort som er skadet, eller som skal refunderes må sendes til:

Norled AS
Postboks 839, Sentrum
4004 Stavanger

Du må ta med følgende informasjon ved refusjon av kort:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon nummer
  • Konto nummer
  • Kontaktperson firma, kun hvis kortet er et firmakort

Utdrag fra regelverket:

12.6 Refusjoner - Det skal ikke betales gebyr ved refusjon av kort.

12.6.1 Verdikort
12.6.1.1 Refusjon av verdikort som blir innløst i gyldighetstiden, jfr. pkt. 3.1.5, skjer ved at restverdi i kortet blir refundert 6 måneder etter innlevering av kortet, med mindre trafikant og selskap blir enige om annet.

Se hele regelverket her.

Bruk dette skjemaet for refusjon av verdikort.