Ferjekort

Norled har vært med i ordningen «Nasjonalt ferjekort». Denne er fra 1.januar 2019 erstattet med Vegvesenets ordning «AutoPASS for ferje», som Norled er pålagt å inngå i.

Les mer om AutoPASS og Norled i denne nyhetssaken:

Informasjon om AutoPass for ferje i Norled 

Kjøp og påfyling av verdikort

Verdikort kan ikke lenger kjøpes eller fylles på hos Norled, men du kan reise med det hos oss ut juni måned 2019.

Alle kort, unntatt Periodekort («Månedskort med bilde») er nå erstattet av Vegvesenets AutoPASS ferjekort.

Se autopassferje.no for hvordan du bestiller og fyller på dette ditt AutoPASS-kort.

Rabattkort som kan kjøpes / fylles på ombord på våres ferjer:

Ingen kort kan lenger kjøpes om bord på Norleds ferjer. Du må bestille ditt AutoPASS ferjekort på autopassferje.no.

Det eneste kortet Norled kan tilby framover er Periodekort («Månedskort med bilde»).

- Periodekortet bestilles på denne linken https://www.norled.no/ferje/ferjekort/periodekort--studentkort-person/

- Norled Periodekort kan deretter aktiveres ved å fylle på kortet hos billettøren på ferjen. Kortet er aktiv i 30 dager fra dato til dato.

Storbruker-kort er ikke lenger gyldige på norske ferjer. Dette er også erstattet av AutoPASS ferjekort.

Rabattkort for ungdom:

Informasjon om sperring av kort og refusjonsordninger

 

Ferjekort