COVID-19/Coronaviruset - Informasjon til reisende

Norled tilstreber til enhver tid å gi våre reisende den beste reiseopplevelsen om bord på våre fartøy.

Vi har behov for at du som passasjer bidrar til å opprettholde et godt smittevern om bord. Dette gjør du ved å overholde de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernsregler.

Din unike innsats utgjør en forskjell!

Vi har laget 6 reisevettregler for deg som reiser med oss i Norled. Dette for å hindre at du selv blir smittet eller at du smitter andre:

  1. Karantene/Syk:

Dersom du er satt i karantene – hold deg hjemme!

Unngå å reise med offentlig transport hvis du er syk, mistenker du er syk og/eller har symptomer. Å reise på hytta kan virke forlokkende, men ved å gå ut av huset og bruke offentlig transport risikerer du liv og helse til andre mennesker. Vær en helt – bli hjemme!

  1. Håndhygiene

En god gammeldags håndvask med såpe er det aller beste. Vask hender med godt såpevann like lenge som det tar å synge «Happy Birthday» (20 sek). Husk å vaske begge tomler!

Som reisende vil du også finne dispensere med desinfeksjonsmidler lett tilgjengelig i salongen, ved kiosken og på toalettet. Bruk dem flittig!

 

  1. Host med stil

Føler du trang til å hoste – host inn i armkroken eller inn i et papirtørkle. Kast papirtørklet umiddelbart og utfør deretter håndvask eller desinfeksjon av hender.

  1. Hold avstand

Bidra til et friskt fellesskap ved å holde avstand til andre passasjerer. Hold god avstand om bord, og ved iland og ombordstigning.

  1. Søk kunnskap

Følg med på Folkehelseinstituttets (FHI) hjemmeside www.fhi.no for kontinuerlig oppdatering av situasjonen.

     6. Bruk munnbind

Vennligst bruk munnbind ved ombord- og ilandstigning, handel i kiosk, ved opphold i passasjerområder og på toalett.

Merk at munnbind ikke erstatter behovet for å holde avstand i henhold til nasjonale anbefalinger.

 

Vi ønsker deg som passasjer en helsebringende og god reise!

 


Publisert: 12-03-2020